Home » De Club » Clubblad

Clubblad

De vereniging brengt periodiek een clubblad uit. In dit blad wordt melding gemaakt van toekomstige activiteiten en verslag van allerlei zaken gedaan. Zo komen technische zaken rondom fokkerij en dierhouderij uitgebreid aan de orde. Ook voor de pure liefhebbers is er altijd wel wat te lezen in het clubblad.

Het vullen van een clubblad is geen eenvoudige zaak. Daarom wordt in elk nummer opnieuw aan fokkers en liefhebbers de vraag gesteld om kopy aan te leveren. Dat kan gaan over bijzondere aspecten in de fokkerij en dierhouderij maar het mag ook gaan over de liefde voor de hobby en hoe men hiertoe gekomen is.

Uw bijdrage is welkom!

Graag versturen naar:

 

Secretaris:

Henk Bakker

tel. nr. 030-6666636,  

mail f2hdebakkers@hetnet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF
Clubblad De Barnevelder april 2018
PDF [691.5 KB]
Download (18 downloads)
PDF
Clubblad De Barnevelder maart 2017
PDF [1.6 MB]
Download (5 downloads)
PDF
Clubblad De Barnevelder augustus 2017
PDF [1.8 MB]
Download (7 downloads)
PDF
Clubblad De Barnevelder okt 2011
PDF [4.0 MB]
Download (4 downloads)
PDF
Clubblad De Barnevelder oktober 2011
PDF [4.0 MB]
Download (3 downloads)
PDF
Cubblad De Barnevelder Juni 2002
PDF [522.3 KB]
Download (2 downloads)
PDF
Cubblad De Barnevelder April 2002
PDF [290.5 KB]
Download (1 download)
PDF
Clubblad De Barnevelder December 2001
PDF [522.6 KB]
Download (1 download)
PDF
Clubblad De Barnevelder Juni 2001
PDF [536.3 KB]
Download (2 downloads)