Activiteiten  2024

 

Geplande activiteiten 

 

Lezing Klaas van de Hoek over Fokcirkels                                10 Februari, Postduiven centrum Apeldoorn

ALV                                                                                                   Mei

100 jarig bestaan feest                                                                  september

Jongdierendag Barnevelderclub (Mijdrecht)                             september (onder voorbehoud)

 

 

Jongdierenkeuring

Begin september vindt de Jongdierenkeuring plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de leden hun beste, in dit jaar gefokte, dieren meenemen en laten beoordelen door keurmeesters. Ook onderling worden de dieren uitvoerig besproken en wordt er veel informatie uitgewisseld. Deze bijeenkomst is daarnaast van groot belang voor de keurmeesters die hun kennis van de Barnevelder willen bijspijkeren en zo de gelegenheid krijgen om hun beoordelingsmethode met elkaar af te stemmen.

Shows

Clubshow

De belangrijkste clubshow wordt gehouden tijdens Gallinova in Barneveld, begin november. Voor veel fokkers is dit de belangrijkste show voor hun Barnevelders. Hier worden de beste dieren van alle fokkers met elkaar vergeleken en wordt bepaald wie er dat jaar de mooiste dieren heeft gefokt.

Ook een veel bezochte show is de Noordshow in Assen, begin januari. Ook hier zijn vaak grote aantallen Barnevelders aanwezig. Omdat deze show circa twee maanden later wordt gehouden dan de show in Barneveld kunnen ook de dieren die op dat moment nog niet voldoende uitgegroeid waren nu beter geëxposeerd worden.

 

Districtshows

Op een viertal shows verdeeld over het land worden daarnaast nog extra aandacht besteed aan de Barnevelders. Dit zijn achtereenvolgens:

  • Peelhorstshow in Horst, begin oktober
  • Championshow in Nieuwegein, januari
  • WPKC Winschoten, eind november
  • Oneto in Enschede, half december
  • Jeugdshow in laren
  • Overige open shows

Op de overige open shows zijn voor de leden van de Barnevelder club nog kleine prijsjes te winnen als er  aan een minimum aantal aanwezige Barnevelders is voldaan.