Home » Agenda

Belangrijke data seizoen 2017 / 2018

 Shows

 

 

Peelhorstshow (distr.show) 13-15 Okt. 2017

 

HSS Coesfeld 28-29 oktober 2017

 

Gallinova  Clubshow 10-11 Nov. 2017

 

WPKC Winschoten (distr.show) 29-30 sept. / 1 0kt. 2017

 

Europashow Oneto 1-3 Dec. 2017

 

BTT Zuid-Holland  Boskoop (distr.show)21-23 Dec. 2017

 

Noordshow  Assen 4-6 Jan. 2018

 

Championshow (distr.show)25-27 Jan. 2018

 

 

 Jongdierenkeuring

Begin september vindt de Jongdierenkeuring plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de leden hun beste, in dit jaar gefokte, dieren meenemen en laten beoordelen door keurmeesters. Ook onderling worden de dieren uitvoerig besproken en wordt er veel informatie uitgewisseld.                                     Deze bijeenkomst is daarnaast van groot belang voor de keurmeesters die hun kennis van de Barnevelder willen bijspijkeren en zo de gelegenheid krijgen om hun beoordelingsmethode met elkaar af te stemmen.

 Data: Jongdierendag 2017   Zat.   ?September  2018

 

Bijeenkomsten

Algemene Leden Vergadering (ALV)

In het voorjaar, meestal de laatste zaterdag van april, vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het beleid in het afgelopen jaar en wordt besproken welke activiteiten er het komende jaar ontplooid gaan worden. Ook wordt vastgesteld op welke shows er prijzen van de Barnevelder club te winnen zijn en wordt het prijzenschema vastgesteld. Voorafgaand of na de ledenvergadering vindt er een lezing plaats. Tijdens deze bijeenkomst komen actuele onderwerpen aan de orde die te maken hebben met b.v.de fokkerij.