Home » Agenda

Belangrijke data seizoen 2017 / 2018

 Jongdierenkeuring & BBQ-dag 2017

 Beste leden,

Op zaterdag 9 september wordt de jaarlijkse jongdierendag gehouden.

Dit jaar zal deze plaats vinden in Mijdrecht bij Theo de Graaff.

Het volledige adres is:

Oosterlandweg 3a 3642 PW Mijdrecht

 

Op de jaar vergadering in april is door Hendrik Timmer gesproken over de onderbelijning van de Barnevelder in combinatie met de stand.

Op de jongdierendag willen we hier extra aandacht aan besteden naast de gebruikelijke keuring. De keurmeesters voor deze dag zijn: Geri Glastra en Bas Vingerhoed.

Per dier vragen we 1,00 inschrijfgeld. De keuring begint om 14:00 uur en vanaf 13:30 kan er ingekooid worden.

Rond 15:00 uur steken we de BBQ aan en kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje nog napraten over de keuring en de dieren.

De kosten voor de BBQ inclusief drank bedraagt €16,50 per persoon.

Het opgeven van het aantal dieren dat u wil insturen en/of het meedoen met de BBQ kan:

via de mail: bas.oskam@hotmail.com

of via telefoon/WhatsApp 0627001482

 Bas Oskam

 

HSS Duitsland, Coesfeld (D), nabij Winterswijk 28-29 Okt. 2017

 

Peelhorstshow (distr.show) 13-15 Okt. 2017

 

Gallinova  Clubshow 10-11 Nov. 2017

 

WPKC Winschoten (distr.show) 29-30 sept. / 1 0kt. 2017

 

Europashow Oneto 1-3 Dec. 2017

 

BTT Zuid-Holland  Boskoop (distr.show)21-23 Dec. 2017

 

Noordshow  Assen 4-6 Jan. 2018

 

Championshow (distr.show)25-27 Jan. 2018

 

Bijeenkomsten

Algemene Leden Vergadering (ALV)

In het voorjaar, meestal de laatste zaterdag van april, vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het beleid in het afgelopen jaar en wordt besproken welke activiteiten er het komende jaar ontplooid gaan worden. Ook wordt vastgesteld op welke shows er prijzen van de Barnevelder club te winnen zijn en wordt het prijzenschema vastgesteld. Voorafgaand of na de ledenvergadering vindt er een lezing plaats. Tijdens deze bijeenkomst komen actuele onderwerpen aan de orde die te maken hebben met b.v.de fokkerij.

Agenda ALV 22 april 2017

 

Jongdierenkeuring

Begin september vindt de Jongdierenkeuring plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de leden hun beste, in dit jaar gefokte, dieren meenemen en laten beoordelen door keurmeesters. Ook onderling worden de dieren uitvoerig besproken en wordt er veel informatie uitgewisseld.                                     Deze bijeenkomst is daarnaast van groot belang voor de keurmeesters die hun kennis van de Barnevelder willen bijspijkeren en zo de gelegenheid krijgen om hun beoordelingsmethode met elkaar af te stemmen.

 Data: Jongdierendag 2017   Zat. 9 Sept. 2017