De eerste Europashow voor Barnevelders

Gehouden op Gallinova in Barneveld de bakermat van het ras