Boek

Barnevelder kippen

In 1999 verscheen van de hand van Hans L. Schippers het boek Barnevelder kippen. Het ras was op dat moment globaal 100 jaar oud, en 75 jaar geleden was de Nederlandse Barnevelder Fokkersclub opgericht.

In zijn boek beschrijft Schippers de historische ontwikkelingen die geleid hebben tot het ontstaan van de Barnevelder kip. Ook gaat hij in op de vereniging en geeft hij een beschrijving van het ras. Tot slot beschrijft Schippers de internationale positie van de Barnevelder. Het boek wordt verder nog samengevat in het Engels en in het Duits zodat het ook Engels- en Duitstaligen van informatie voorziet. Deze versie van het boek is inmiddels uitverkocht.

In samenwerking met de huidige Barnevelder club is in 2004 een heruitgave gerealiseerd. Hierbij zijn teksten herschreven en zijn veel kleurenfoto’s toegevoegd. Deze uitgave is nog te bestellen bij de Barnevelder club. De kosten, exclusief verzending, zijn € 15,00.

 

Bestellen is mogelijk bij:

Secretaris:

Henk Bakker

tel. nr. 030-6666636,  

mail f2hdebakkers@hetnet.nl

 

 

Daarbij dient u ook uw naam en adresgegevens te vermelden. Hierna ontvangt u het exact te betalen bedrag en na overschrijving wordt u daarna zo spoedig mogelijk het boek toegezonden.