Home » De Club » Lidmaatschap

Lidmaatschap

De leden, zowel fokkers als niet-fokkende liefhebbers, betalen jaarlijks contributie. Deze bedraagt € 25,00 per jaar.

Jeugdleden betalen de helft van de contributie.

Betalen van de contributie via bank: NL65 INGB0002257398 onder vermelding van je naam en woonplaats.

De leden mogen deelnemen aan activiteiten zoals de Technische Dag en de Fokkers Dag en de Algemene Leden Vergadering. Verder ontvangen zij periodiek het clubblad van de vereniging. Fokkers hebben daarnaast ook recht op prijzengeld dat op diverse shows te winnen is.

Aanmelden als lid kunt u bij de secretaris. Vermeldt daarbij uw naam en adresgegevens, alsmede of u actief fokker bent of niet. Graag willen wij van de actiefe fokkers ook weten welke dieren zij fokken: grote Barnevelders of krielen, en in welke kleurslagen. Van leden die zich aan willen melden als jeugdlid willen wij ook graag de geboortedatum weten.

 

Secretaris:

Henk Bakker

tel. nr. 030-6666636,  

mail f2hdebakkers@hetnet.nl