Lidmaatschap

Lidmaatschap
De leden, zowel fokkers als liefhebbers betalen een jaarlijkse contributie van € 25,00.
Als u lid wordt tijdens het lopende jaar, dan gelden de volgende tarieven:
• na 1 april € 18,75
• na 1 juli € 12,50
• na 1 oktober € 6,25
Jeugdleden (tot en met 18 jaar) betalen 50% van genoemde tarieven.

U kunt alleen lid worden als u de vereniging een machtiging tot automatische incasso voor de contributie afgeeft.

De leden mogen deelnemen aan activiteiten zoals de Technische Dag, de Fokkers Dag en de Algemene Leden Vergadering. Jaarlijks wordt minimaal eenmaal een clubblad uitgebracht dat digitaal is te downloaden vanaf deze website. Fokkers hebben daarnaast recht op prijzengeld dat op diverse shows te winnen is.

Het aanmeldingsformulier met machtiging kunt u hieronder downloaden. Gelieve het formulier na invulling naar de penningmeester/ ledenadministrateur per e-mail toe te sturen.

 

Penningmeester/ ledenadministrateur
Jan van der Geest
tel.nr. 071-5891095
e-mail: jwvd.geest@hccnet.nl

Aanmeldingsformulier Nieuw Lid
Word – 91,4 KB 483 downloads