Beschrijving van erkende kleurslagen in Nederland

 

  1. Dubbelgezoomd

Kleur en tekening van de haan

Kop: zwart.

Hals: het halsbehang toont zwart met enig rode gloed. Iedere veer met brede,

zwarte groenglanzende schachtstreeptekening met roodbruin hart, gevormd door

een smalle roodbruine streep aan weerszijden van de bruine schacht. De buitenste

rand van de halsveer is roodbruin. Het uiteinde van de halsbehangveren heeft een

zwartachtige omzoming, welke zich naar onderen verbreedt tot een zwart veereinde;

voorzijde van de hals zwart.

Rug: roodbruin, iedere veer met brede, groenglanzend zwarte omzoming.

Zadel: zadelbehang gekleurd en getekend als het halsbehang.

Staart: sikkels en staartdekveren groenglanzend zwart; stuurveren zwart.

Vleugels: boeg groenglanzend zwart; schouderdekveren gekleurd en getekend als de

halsbehangveren, doch breder zwart gezoomd aan de rand; vleugelband gevormd

door twee rijen sterk groenglanzende zwarte vleugeldekveren; grote slagpennen

zwart, met uitzondering van een smalle roodbruine omzoming aan de buitenvaan;

kleine slagpennen binnenvaan zwart, buitenvaan roodbruin, waardoor bij gesloten

vleugel een roodbruine vleugeldriehoek wordt gevormd.

Borst: groenglanzend zwart.

Dijen en flanken: zwart met enige groene glans.

Donskleur: donkergrijs.

 Ernstige fouten

Wit in staart- en slagpennen; te veel rood in hals- en zadelbehang; ontbreken van

tekening in hals- en zadelbehang, rug en schouderveren zowel aan de voor- als

aan de achterzijde van de veer waarvan de buitenste omzoming zwart moet zijn;

schachtkleur te licht; ontbreken van het bruin in grote en kleine slagpennen.

 Fouten

Iets bruin in borst-, buik- en dijbevedering; te veel zwart in hals- en zadelbehang;

zoomtekening in de vleugelband; geringe schimmelkleur in de slag pennen; te

weinig tekening in hals- en zadelbehang, rug- en schouderveren; schachtkleur iets

te licht.

 Kleur en tekening van de hen

Kop: zwart.

Hals: halskraagveren zwart met bruine schacht, naar de romp overgaande in donker

goudbruin met brede schachtstreep, met dien verstande dat de buitenste zwarte

omzoming dermate breed is, dat de halskraag zwart toont; iets bruin in het bovenste

gedeelte van de hals is toegestaan; veren aan de voorzijde van de hals donker goudbruin

met brede groenglanzende omzoming en daarbinnen een smallere soortgelijke

zoming, evenwijdig aan de buitenste.

Rug-, schouder-, zadel-, vleugeldek-, borst-, buik-, dij- en flankveren: donker goudbruin

met dubbele groenglanzende zwarte zoomtekening waarvan de buitenste, welke

langs de rand van de veer loopt, breder is dan de binnenste, welke er evenwijdig aan

loopt. De grote veren van het zadel en die van de benedenborst hebben bovendien

een groenglanzend zwarte streep langs de schacht, welke ter plaatse ook zwart is.

Staart: stuurveren zwart met uitzondering van de bovenste veer aan weerszijden, die

onregelmatig is getekend met donker goudbruin; staartdekveren dubbel gezoomd

en bovendien voorzien van een groenglanzende zwarte streep langs de schacht, de

schacht is ter plaatse zwart.

Vleugels: kleine slagpennen: binnenvaan zwart; buitenvaan donker goudbruin met

enige grove zwarte tekening, die om de punt van de veer heen loopt. Grote slagpennen:

binnenvaan zwart; buitenvaan donker goudbruin.

Donskleur: donkergrijs

 Ernstige fouten

Te zware, onregelmatige, niet geheel omlopende buitenste omzoming; ontbreken

van de binnenzoom; donker roodbruine of harde roestrode veerkleur; te lichte veerkleur;

te veel bruin in de hals; sterke pepering in de veerkleur; te lichte schachtkleur.

 Fouten

Dezelfde doch in mindere mate aanwezig.

 Opmerking

Bij de beoordeling van de dubbelgezoomde kleurslag moet aan de kleur van het

donker goudbruin de nodige aandacht worden besteed. Een egale grondkleur wordt

op hoge prijs gesteld.

 

 58a. Zilver dubbelgezoomd

 Kleur en tekening van haan en hen

De veren vertonen hetzelfde tekeningspatroon als bij dubbelgezoomd. De zwarte

kleur is in alle veergroepen van haan en hen geheel overeenkomstig als die bij dubbelgezoomd.

Overal waar bij dubbelgezoomd de kleur bruin of een variant hiervan

genoemd wordt, is dit bij de haan vervangen door zilverwit en bij de hen door

zilvergrijs.

Donskleur: grijsachtig.

 Ernstige fouten bij de haan

Rode of diep gele tint op schouders, hals- en zadelbehang of in de slagpennen. Wit in

sikkels en staart. Te veel wit in hals- en zadelbehang. Het ontbreken van de tekening

in hals en zadel, rug- en schouderveren zowel aan de voor- als aan de achterkant

van de veer waarvan de buitenste omzoming zwart moet zijn. Het ontbreken van de

witte tekening in de grote en kleine slagpennen. Veel wit in borst.

 Ernstige fouten bij de hen

Te roestige of te grauwbruine grondkleur. Te zware, onregelmatige, niet geheel omlopende

buitenste omzoming. Het ontbreken van de binnenzoom. Sterke pepering in

de grondkleur.

 Fouten bij de haan

Iets gele tint op schouders. Iets wit in borst-, buik-, en dijbevedering. Veel zwart in

hals- en zadelbehang. Geringe schimmel in de slagpennen. Weinig tekening in hals

en zadel, rug- en schouderveren. Weinig witte tekening in de grote en kleine slagpennen.

Zoomtekening in de vleugelband.

 Fouten bij de hen

Iets gele tint in vleugelband en/of vleugelboeg. Grondkleur te grijsachtig. De overige

ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

 

  1. Blauwdubbelgezoomd

 Kleur en tekening van haan en hen

Het tekeningpatroon is geheel gelijk aan dat van de kleurslag dubbelgezoomd. De

zwarte kleur bij dubbelgezoomd is hier vervangen door helder en zo gelijkmatig

mogelijk blauw.

 Ernstige fouten bij de haan

Wit in staart en slagpennen; te veel rood in hals- en zadelbehang; ontbreken van het

bruin in grote en kleine slagpennen; veel te donkere of veel te lichte kleur blauw;

veel zwarte kleurspatten of te lichte vlekken in het blauw; roestaanslag in het blauw;

te lichte schachtkleur.

 Ernstige fouten bij de hen

Te zware, onregelmatige, niet geheel omlopende buitenste omzoming; ontbreken

van de binnenzoom; donkere roodbruine of harde roestrode veerkleur; te lichte

veerkleur;. te veel bruin in hals; sterke pepering in veerkleur; zeer donkere of veel te

lichte kleur blauw; veel zwarte kleurspatten in het blauw; roestaanslag in het blauw;

te lichte schachtkleur.

 Fouten van haan en hen

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig.

 

 98 Wit

 Kleur van haan en hen

Bovengevederte, dons en schachten overal zuiver wit met voldoende glans om het

gevederte er niet dof te doen uitzien.

 Ernstige fouten bij haan en hen

Gele tint of grauwe aanslag; geheel of gedeeltelijk miskleurige veren.

 Fouten bij haan en hen

Iets waarneembare afwijking in tint of enkele nauwelijks zichtbare kleurvlekjes.

 

  1. Zwart

 Kleur van haan en hen

Bovengevederte groenglanzend zwart, dons dofzwart. Lichtere donskleur is toegestaan

bij geelbenige rassen. Bij enkele rassen wordt bij uitzondering een staalblauwe

glans verlangd of althans toegestaan.

 Ernstige fouten bij haan en hen

Ontbreken van iedere glans; miskleurige veren of rood in de sierveren; sterke violetkleurige

tint in de sierveren of wit in het dons.

Fouten bij haan en hen

Geringe glans in de sierveren; kleine miskleurige vlekjes; iets te lichte donskleur,

tenzij dit speciaal is toegestaan.

 

Bron KLN Standaard