Shows

Clubshow

De belangrijkste clubshow wordt gehouden tijdens Gallinova in Barneveld, begin november. Voor veel fokkers is dit de belangrijkste show voor hun Barnevelders. Hier worden de beste dieren van alle fokkers met elkaar vergeleken en wordt bepaald wie er dat jaar de mooiste dieren heeft gefokt.

Ook een veel bezochte show is de Noordshow in Assen, begin januari. Ook hier zijn vaak grote aantallen Barnevelders aanwezig. Omdat deze show circa twee maanden later wordt gehouden dan de show in Barneveld kunnen ook de dieren die op dat moment nog niet voldoende uitgegroeid waren nu beter geëxposeerd worden.

 

Districtshows

Op een viertal shows verdeeld over het land worden daarnaast nog extra aandacht besteed aan de Barnevelders. Dit zijn achtereenvolgens:

  • Peelhorstshow in Horst, begin oktober
  • Championshow in Nieuwegein, januari
  • WPKC Winschoten, eind november
  • Oneto in Enschede, half december
  • Jeugdshow in laren
  • Overige open shows

Op de overige open shows zijn voor de leden van de Barnevelder club nog kleine prijsjes te winnen als er  aan een minimum aantal aanwezige Barnevelders is voldaan.